اخبار برگزیده

آداب و اعمال لیلة الرغائب(شب آرزوها)

اولین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب می‌گویند. برای این شب پر برکت از رسول خداص عملی نقل شده است که فضیلت بسیاری دارد. در روایت آمده است: هر که این نماز را بگذارد چون شب اول قبر او شود، حق تعالی بفرستد ثواب این نماز را به سوی او به نیکوتر صورتی با روی گشاده و درخشان و زبان فصیح. پس با وی گوید ای حبیب من! به خدا سوگند من چهره‏ اى زيباتر از چهره تو نديدم، و سخنى شيرين‏ تر از سخن تو نشنيدم، و بويى بهتر از بوى‏ تو نبوييدم!


اقتدار پایدار

آداب و اعمال لیلة الرغائب(شب آرزوها)

آداب و اعمال لیلة الرغائب(شب آرزوها)

آداب و اعمال لیلة الرغائب(شب آرزوها)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها